Adres Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Wydział Nauk o Zdrowiu
VI Dni Kosmetologii
ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce
tel. (041) 345 52 56, 345 69 19, fax. (041) 345 78 78
www.dnikosmetologii.wseip.edu.pl